Sản phẩm

TẤM CHỐNG ẨM

TẤM CHỐNG ẨM
Tên sản phẩm: TẤM CHỐNG ẨM

 

- Không bám hơi nước

- Giữ bề mặt trong suốt

- Tiết kiệm năng lượng.