Sản phẩm

Tấm chống ẩm

Tấm chống ẩm
Tên sản phẩm: Tấm chống ẩm

Tấm dán chống bám hơi nước

1.Không bám hơi nước
2.Giữ bề mặt trong suốt
3.Tiết kiệm năng lượng