Túi thân thiện với môi trường

Túi BIO

Túi BIO
Chi tiết

RCS (Recycled Claim Standard)

RCS (Recycled Claim Standard)
Chi tiết

GRS (Global Recycled Standard)

GRS (Global Recycled Standard)
Chi tiết

Oxo Bio Degradable

Oxo Bio Degradable
Chi tiết