Sản phẩm

FILM NÔNG NGHIỆP/ THỦY SẢN, FILM XẤY DỰNG

FILM NÔNG NGHIỆP/ THỦY SẢN, FILM XẤY DỰNG
Tên sản phẩm: FILM NÔNG NGHIỆP/ THỦY SẢN, FILM XẤY DỰNG

 

Ứng dụng: Được sử dụng trên sàn trang trại cá / tôm, sàn quạt muối và các công trường xây dựng.


FILM NÔNG NGHIỆP/ THỦY SẢN, FILM XẤY DỰNG