Sản phẩm

Miến dán màn hình

Miến dán màn hình
Tên sản phẩm: Miến dán màn hình

Tấm dán màn hình điện thoại

1.Độ dày: 156±13㎛
2.Cách dùng: bảo vệ điện thoại có màn hình cong.