Sản phẩm

TẤM DÁN BẢO MẬT

TẤM DÁN BẢO MẬT
Tên sản phẩm: TẤM DÁN BẢO MẬT

Thùng/tấm lót giấy : SW, DW, DW5, TW

Đệm: Kết hợp EVA, EPE, EPS với tấm lót

Cách dùng: Đóng gói sản phẩm cần cố định. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kết quả hình ảnh cho Privacy FilterKết quả hình ảnh cho Privacy Filter