Sản phẩm

Tấm dán bảo mật

Tấm dán bảo mật
Tên sản phẩm: Tấm dán bảo mật

Thông số kỹ thuật và cách dùng

1. Thùng/tấm lót giấy : SW, DW, DW5, TW

2. Đệm: kết hợp EVA, EPE, EPS với tấm lót

3. Cách dùng: đóng gói sản phẩm cần cố định. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kết quả hình ảnh cho Privacy FilterKết quả hình ảnh cho Privacy Filter