Sản phẩm

Thùng, đóng gói xuất khẩu

Thùng, đóng gói xuất khẩu
Tên sản phẩm: Thùng, đóng gói xuất khẩu

Thông số kỹ thuật và cách dùng

1. Thùng/tấm lót giấy : SW, DW, DW5, TW

2. Đệm: kết hợp EVA, EPE, EPS với tấm lót

3. Cách dùng: đóng gói sản phẩm cần cố định.