Sản phẩm

Pin

Pin
Tên sản phẩm: Pin

Pin

1.Kẽm Carbon/Alkaline ( AA, AAA đóng vỉ 2-6 viên) 
2.Giá cả cạnh tranh, tuổi thọ bền bỉ