Sản phẩm

Túi sinh học

Túi sinh học
Tên sản phẩm: Túi sinh học

Túi sinh học (vật liệu thân thiện với môi trường)

1.Giảm 28% khí CO2
2.Chứng nhận tuân thủ hữu cơ châu Âu
3.Sản phẩm đóng gói yêu cầu vật liệu thân thiện với môi trường