Sản phẩm

Túi chống tĩnh điện

Túi chống tĩnh điện
Tên sản phẩm: Túi chống tĩnh điện

Túi chống tĩnh điện

1.Mô tả: Mở miệng từ 10cm-2m / chiều dài từ 15cm – 1.5m
2.Sử dụng: Túi đóng gói cho các sản phẩm cần chống tĩnh điện
 
 
 
 
 
 
 
Kết quả hình ảnh cho Antistatic Bag