Sản phẩm

Thảm dính bụi

Thảm dính bụi
Tên sản phẩm: Thảm dính bụi

Thảm dính bụi

1.Mô tả: 30 tấm * 8 miếng/ 1 thùng
2.Cách dùng: Dùng cho phòng sạch

Dùng cho bàn lắp ráp để mặt bàn không bị trầy khi lắp ráp.

 
 
 
 
 
 

Kết quả hình ảnh cho Sticky MatKết quả hình ảnh cho Sticky Mat