Sản phẩm

Túi chèn container

Túi chèn container
Tên sản phẩm: Túi chèn container

Đóng gói container

1.Mô tả: túi 50mic*2.4M*350M

 Túi khí: 800*1000 / 1000*1800mm

1.Cách dùng: cố định và bảo vệ hàng hóa trong quá trình vận chuyển.

 

 
 
 
 
 

 Kết quả hình ảnh cho túi chèn containerKết quả hình ảnh cho túi chèn container

Kết quả hình ảnh cho túi chèn container